KUKA OLEN? /ABOUT ME

Olen kuvataiteilija (YAMK) ja minulla on myös tutkinto tietoliikennealalta. Luokittuminen tai lokeroituminen tietyn nimikkeen alle ei minulle ole tärkeää. Tärkeämpää on ilmaista ajatuksiani sillä välineellä ja tekotavalla, mikä kulloinkin tuntuu oikealta suhteessa teokseni sisältöön.

Viime aikona olen keskittynyt piirtämiseen. Digitaalisen jäljentämisen aikakaudella piirtäminen ilmaisuvälineenä on tietoinen valintani, tapa tuoda esille ainutkertaisuutta ja aitoutta. Perinteiset materiaalit, kynä ja paperi, teosten suuri koko sekä hidas tekemisen tapa on kannanottoni virtuaalimaailman kuvatulvalle.

Piirtämisessäni välitön yhteys materiaaliin, esimerkiksi kynään ja paperiin, on tärkeää. Käsivarren mittaiset viivat, ranteen liikkeellä pyöritetyt pienet piperrykset, kaikki lähtevät itsestäni, omasta kehostani. Piirrän mitä olen ja piirros on näkyvä manifesti persoonallisuudestani, näkemisen prosessistani ja piirtämisen taidostani. Piirtämällä yksinkertaisia jälkiä paperille pystyn ilmaisemaan itseäni, tunteitani ja olemistani.

Koen tärkeäksi uskoa oman mielen voimaan ja antaa mielikuvitukselle tilaa. Vaikka pyrinkin teoksissani hyödyntämään sattumaa, ovat teokseni rajautuneet käsiteltävään eheään muotomaailmaan. Järjestyksen kaipuuni näkyy rakenteissa ja systemaattisessa tekemisen tavassa. Toisaalta minulla on tarve ylittää käsityskykyni rajat ja astua järjestyksestä kaaokseen. Tasapainoilen kaaoksen ja järjestyksen, järjestyksen ja kaaoksen välillä

Teoksiani voi lähestyä ja tutkia useiden näkökulmien kautta, sillä hidas tekemisen tapani antaa teoksille aikaa kehittyä kerroksellisiksi ja monisisältöisiksi kokonaisuuksiksi.

Kohtaaminen
Linkit
Ylinen
Tavoite
Linkitys
ErgosphereI

I am Visual Artist (Master of Culture and Art) and Designer (Master of Art). I have also MSc degree in telecommunication and video signal processing. Categorizing me and my works is impossible and not even important. For me it is important to express myself with those means and methods that I feel suitable for my thoughts. The subject of the artwork determines the forms of the work, and techniques I use. Ideas define my works and realizations of the artworks transform these ideas into living experiences. I consider contemporary technology as material that can create multidimensional and layered meanings especially when combined with other concrete materials such as textile.

Lately I have concentrated on drawing. A day without drawing is meaningless. For me, drawing is both visual thinking and physical experience – feeling the mark.  Direct connection to the material, pen and paper, is important. While I am drawing I am negotiating with my rational and irrational thinking, with my intellectual and intuitive mind, and with my head and my hand. My mind is drawing all the time; I compare proportions, explore surfaces and seek lines and marks. I have learned to see whole universe as a drawing.

Creation of my works happens slowly. Concentration to the drawing process is an important. The artworks have been made mostly without sketching, by drawing line after line, marks after marks allowing feelings and unconscious impulses guide through the process.