KUKA OLEN? /ABOUT ME

Olen kuvataiteilija (AMK) ja muotoilija (TaM) ja minulla on myös tutkinto tietoliikennealalta (Tkl). Luokittuminen tai lokeroituminen tietyn nimikkeen alle ei minulle ole tärkeää. Tärkeämpää on ilmaista ajatuksiani sillä välineellä ja tekotavalla, mikä kulloinkin tuntuu oikealta suhteessa teokseni sisältöön.

Viime aikona olen keskittynyt piirtämiseen. Päivä ilman piirtämistä on tarkoitukseton. Piirtämällä yksinkertaisia jälkiä paperille pystyn ilmaisemaan itseäni, tunteitani ja olemistani. Piirtäminen on välineeni ajattelemiseen ja uuden kokemiseen. Mieleni piirtää jatkuvasti; vertailen suhteita, tutkin pintoja ja etsin viivoja, jälkiä ja merkkejä. Piirtäjänä olen oppinut näkemään koko maailman piirustuksena.

Teokseni ovat kerroksellisia kokonaisuuksia, jotka syntyvät hitaasti ja rauhassa keskittymällä piirtämisen prosessiin. Keskittyminen ja henkilökohtaisuus ovatkin teosteni keskeisimmät elementit. Usein piirrokseni syntyvät ilman luonnoksia, käden ja alitajunnan viemänä meditatiivisena pohdintana. Piirrän viivaa viivan viereen, mitään suunnittelematta, mitään muotoa etsimättä. Mekaanisen toiston myötä mieli rentoutuu ja keskittyy vain kynän liikkeeseen, unohtaa ympäristön eikä pyri täydellisyyteen. Käsi jatkaa työtänsä kun mieli vapautuu ja viiva ryhtyy elämään omaa elämäänsä.

Koen tärkeäksi uskoa oman mielen voimaan ja antaa mielikuvitukselle tilaa. Vaikka pyrinkin teoksissani hyödyntämään sattumaa, ovat teokseni rajautuneet käsiteltävään eheään muotomaailmaan. Järjestyksen kaipuuni näkyy rakenteissa ja systemaattisessa tekemisen tavassa. Toisaalta minulla on tarve ylittää käsityskykyni rajat ja astua järjestyksestä kaaokseen. Tasapainoilen kaaoksen ja järjestyksen, järjestyksen ja kaaoksen välillä

Työskentelyni rytmittyy eri teemojen ympärille. Hyvin usein teokseni on toteutettu sarjoina sillä pyrin kokonaisuuksiin, joissa teokset vuorovaikuttavat toisiinsa ja muodostavat uusia tarinoita.

Kohtaaminen
Linkit
Ylinen
Tavoite
Linkitys
ErgosphereI

I am an artist, designer and painter. I have also MSc degree in telecommunication and video signal processing. Categorizing me and my works is impossible and not even important. For me it is important to express myself with those means and methods that I feel suitable for my thoughts. The subject of the artwork determines the forms of the work, and techniques I use. Ideas define my works and realizations of the artworks transform these ideas into living experiences. I consider contemporary technology as material that can create multidimensional and layered meanings especially when combined with other concrete materials such as textile.

Lately I have concentrated on drawing. A day without drawing is meaningless. For me, drawing is both visual thinking and physical experience – feeling the mark.  Direct connection to the material, pen and paper, is important. While I am drawing I am negotiating with my rational and irrational thinking, with my intellectual and intuitive mind, and with my head and my hand. My mind is drawing all the time; I compare proportions, explore surfaces and seek lines and marks. I have learned to see whole universe as a drawing.

Creation of my works happens slowly. Concentration to the drawing process is an important. The artworks have been made mostly without sketching, by drawing line after line, marks after marks allowing feelings and unconscious impulses guide through the process.