Yksityisnäyttely Ihmisen Jälki Poriginal Galleria 20.10.-6.11.2018.-13.11.2016

 

Ihmisen Jalki @ Outi Aho2018

Yksityisnäyttely Paikan Henki Galleria Aarni 4.1.-27.1.2018.-13.11.2016

Paikan Henki kutsu

 

Henki antaa elämän niin ihmisille kuin paikoille. Paikan hengen (genius loci) luo tilan fyysinen olemus sekä siihen liittyvät muistot, tarinat  ja uskomukset. Vaikka paikan henkeä ei voi varsinaisesti nähdä, sen voi tiedostaa ja tuntea. Yleensä käsite liitetään luontokokemuksiin, mutta myös rakennetut tilat voivat olla merkityksellisiä ja sisältää inhimillistä arvoa.

Näyttelyn teokset kuvaavat arkisia tiloja, joihin liittyy henkilökohtaisia tunteita ja kokemuksia. Outi Ahon teokset ovat suurikokoisia monokromaattisia piirroksia, jotka ovat syntyneet hitaasti ja rauhassa keskittymällä piirtämisen prosessiin. Näin omakohtaisesti koettu paikan henki välittyy käden piirtämänä jälkenä paperille. Digitaalisen jäljentämisen aikakaudella piirtäminen ilmaisuvälineenä on tietoinen valinta, tapa tuoda esille ainutkertaisuutta ja aitoutta.

 

Yksityisnäyttely Galleria Katariinassa26.10.-13.11.2016

 

GalleriaKatariinaKutsu

Nurjapuoli -ryhmänäyttely Galleria Rongassa 1.-20.4.2017

Nurjapuoli2017

Avarataide ry:n näyttely käsittelee sellaisia ominaisuuksia ihmisessä, jotka eivät ole itsestään selviä kenellekään.

Nurjapuoli on alueita itsessämme, joita emme näytä kaikille. Ne ovat piirteitä, joita piilotamme. Ne ovat piirteitä, jotka lähimpämme näkevät ja saavat tuta, jotka ulkopuolisille ovat koreat ja kohteliaat. Nurjapuoli voi olla ominaisuuksia, joita emme myöskään itsessämme ymmärrä olevan. Kuinka nämä alueet aukeavat meille ja niiden kantajille ja mitä ne ovat lopulta? Loistavat ja kauniit, säkenöivät ja kimmeltävät. Kuinka rumasta tulee kaunis tai toisinpäin. Tunnetko minut? Luuletko tuntevasi? Kuka sinä olet?

Ryhmänäyttelyn taiteilijat ovat: Outi Aho, Anja Ikonen, Ismo Jokiaho, Heta Laitakari, Anja Niera, Elina Parjanen, Kirsi Porrassalmi, Paula Puikkonen, Tuulia Savela, Mikko Snellman, Anna-Maija Urm, Marje Viitala, Johanna Vilén

Lisätietoja ja mediakuvia www.avarataide.fi info@avarataide.fi

 

Piirroksia, Galleria Ronga, Tampere, 30.7.–18.8.2016

 

Piiroksia näyttely Galleria Ronga 2016

Näyttelyssä oli esillä suuri­kokoisia piirroksia. Piirrokset ovat monokromaattisia ja tehty musteella ja kuitukärkikynällä.  Teosten aihemaailma liikkuu toden ja epätoden rajamailla. Piirtämällä on rakennettu tiloja, joissa näkyy ihmisen vaikutus, mutta ilman ihmisen läsnäoloa.  Vaikka teokset pohjautuvat mielikuviin, niihin sisältyy selkeitä viitteitä todellisuuteen. Tuttujen rakennusten muotoja  ja tiloja on yhdistetty yllättäviinkin  ympäristöihin ja tapahtumiin.

Outi Aholle piirtäminen on sekä ajattelemista että toimintaa, löytö­retki uuden kokemiseen ja tutkimiseen. Välitön yhteys materiaaliin – kynään ja paperiin – on tärkeää.  Piirroksissa korostuu fyysisen tekemisen ja kokemisen lisäksi aika ja ajallisuus, sillä piirrosprosessin kaikki vaiheet ovat näkyvissä lopputuloksissa. Vaikka teokset ovat syntyneet taiteilijan mielikuvista, niissä on jotain tuttua ja yleismaailmallista.  Näyttelyvieras voikin löytää teoksista hahmoja, tapahtumia ja tarinoita.

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus ja Pirkanmaan taidetoimikunta. 

 

Hyvässä ja Pahassa, Tampere, 12.9.-1.10. Ryhmänäyttely AvaraTaide ry. (Pirkanmaan Triennaalin ”Ole kuin kotonasi” off-tapahtuma)

Älä Tuu mun iholle 8c) Outi Aho 2015

Älä tuu mun iholle, 2015, sekatekniikka.

 

Galleria Ronga, TR1 Vooninkisali, 9.-26.9.2015.
HYVÄSSÄ JA PAHASSA

AvaraTaide ry:n taiteilijaryhmä osallistui Pirkanmaan 6. Triennaaliin OFF-tapahtumana rakentamalla Galleria Rongaan tilateoksen nimeltään Hyvässä ja pahassa. Tilateoksen nimi viittaa kodin teeman herättämiin ristiriitaisiin tunteisiin. Kotiin liittyy itse kullakin erilaisia mieli­kuvia. Kodissa eletään ehkä tasapainoisimmat ja sopu­sointuisimmat hetket mutta koetaan myös syvimpiä ristiriitoja. Minkälaisia jälkiä nämä tapahtumat jättävät kotiin? Kohtaako ihminen oman voimattomuutensa selvimmin juuri kotona?


AvaraTaide ry:n taiteilijaryhmä on rakentanut galleriatilaan installaation kodin tavanomaisista, mutta myös yllättävistä ja hämmennystä aiheuttavista esineistä, huonekaluista ja äänimaailmoista. Tilan asukkaat jäävät anonyymeiksi, mutta katsojille on tarjolla vihjeitä siitä, minkälaisia he voisivat olla.

Hyvässä ja pahassa -tilateos on yhteisöllinen. Yleisö voi osallistua teokseen tekemällä olonsa kotoisaksi, viihtymällä tai ahdistumalla. Yleisö saa halutessaan myös kirjoittaa kokemastaan; tarinan tästä kodista ja sen asukkaasta/asukkaista. Näyttelylle on luotu oma Facebook-sivu (https://www.facebook.com/events/1009723402394604/), jonka kautta katsojat voivat kommentoida näyttelyä ja jakaa sen herättämiä ajatuksia.

Tilateoksen rakensivat yhteistyössä AvaraTaide ry:n jäsenet Outi Aho, Anja Ikonen, Heli Innala, Urpu-Elina Korhonen, Miina Laine, Kirsi Porrassalmi, Julia Prusi, Leena Vainio, Marje Viitala ja Inka Ylihärsilä. Näyttelyä tuki Taiteen edistämiskeskus, Pirkanmaan taidetoimikunta.

Nulla Dies Sine Linea - ei päivääkään ilman viivaa, Galleria Å 24.4.2015.–17.5.2015, TURKU

Näyttelyn nimi ”Nulla dies sine linea – Ei päivääkään ilman viivaa” viittaa piirrosprosessin merkityksellisyyteen. Latinankielinen lausahdus on lainattu Plinius vanhemman tekstistä, jossa hän kuvaa aikakautensa (ajanlaskun alun) kuuluisinta taiteilijaa Apellesia. Koen lauseen vastaavan omaa toimintaani. Piirrän jatkuvasti joko kynällä paperille tai mielessäni. Vertailen suhteita, tutkin pintoja ja etsin viivoja, jälkiä ja merkkejä. Piirtäjänä olen oppinut näkemään koko maailman piirustuksena.

Minulle piirtäminen on sekä ajattelemista että toimintaa, löytöretki uuden kokemiseen ja tutkimiseen. Välitön yhteys materiaaliin – kynään ja paperiin – on tärkeää.  Piirroksissa korostuu fyysisen tekemisen ja kehollisen tuntemisen lisäksi aika ja ajallisuus, sillä piirrosprosessin kaikki vaiheet ovat näkyvissä lopputuloksissa.


Näyttelyssäni teosten aihemaailma liikkuu toden ja epätoden rajamailla. Vaikka teokset ovat syntyneet mielikuvistani, niissä on jotain tuttua ja yleismaailmallista.  Näyttelyvieras voikin löytää teosten orgaanisesta muotokielestä hahmoja, tapahtumia ja tarinoita.

Galleria Å:n näyttely loppui 17.5.2015. Tarina saa kuitenkin jatkoa elokuussa 2015 Galleria Rongassa Tampereella (22.8. - 10.9.2015).

 

Alinen 2015 @Outi Aho

Alinen 2015, 150 x 115 cm, piirros paperille.

 

RUOAN ANATOMIAA, Ravintola BLANKO, näyteikkuna 5.11.–2.12.2013, TURKU

RUOAN ANATOMIAA teos herättää ajatuksia siitä, kuinka suhtaudumme elämän perusedellytykseen – ruokaan. Vaikka ruoasta puhutaan valtavasti, olemmeko vieraantumassa sen alkuperästä; mistä ja miten ruoka pöytäämme tulee? Valmistajat vetoavat yksittäisen ihmisen omaan vastuuseen, mutta vaikeaselkoiset pakkausmerkinnät ja harhaanjohtavat tuotenimet hämmentävä kuluttajaa ja luovat mielikuvia, jotka aiheuttavat laajan tunteiden kirjon elintarvikkeita kohtaan. Teos pysähdyttää katsojan pohtimaan omia käsityksiään ja tunteitaan etenkin valmisruokaa kohtaan. 


RUOAN ANATOMIAA on Ravintola Blankon kahteen näyteikkunaan rakennettu makkarainstallaatio, joka reagoi valon muutoksiin ja hehkuu pimeässä. Arkipäiväinen eines muuttuu ja elää ajassa paljastaen oikean luonteensa illan hämärtyessä.

RUOAN ANATOMIAA (c) Outi Aho

   

HETKINEN 2.9. - 28.9.2013, galleria Koppelo, Tampere

HETKINEN - näyttely haastaa pysähtymään, havaitsemaan ja pohtimaan ajan, sattuman ja suhteellisuuden merkitystä.  Outi Ahon viivapiirroksia  ja Riia Leistin tilateoksia yhdistää selkeät, harkitut muodot, jotka lähemmin tarkasteltuna koostuvat pienten osasten näennäisen sattumanvaraisista yhdistelmistä. Ovatko tekoprosessin aikana syntyneet alitajunnan tiedostamattomat valinnat sittenkään täysin satunnaisia? Kykeneekö ihminen hahmottamaan vain sellaisen maailman, jossa on järjestystä?

Outi Ahon  isokokoiset teokset on tehty piirtämällä viivaa viivan viereen mekaanisesti toistamalla ilman etukäteissuunnitelmaa tai luonnoksia. Ajan kuluessa viivojen joukosta syntyy kokonaisuus, jota silmä ja mieli edelleen järjestävät ja luokittelevat itselleen tuttuihin olomuotoihin. Tiedostamaton mieli etsii tasapainoa, kaaokseen järjestystä ja rytmiä, paikalleen pysähtyneeseen työhön liikettä ja elämää. Nämä valinnat näkyvät muotojen kohtaamisina, sulautumisina ja rajautumisina. 

Outi Aho on koulutukseltaan taiteen maisteri Taideteollisesta korkeakoulusta. Piirtämisen lisäksi hän tekee kollaaseja, mediateoksia ja maalaa öljyvärimaalauksia. Teoksia on ollut esillä yksityis- ja ryhmänäyttelyissä  vuodesta 2002 lähtien. Lisätietoja ja kuvia teoksista löytyy osoitteesta www.outiaho.fi

Mitä saakaan aikaan kolmesta kilometristä pakkausnarua, sadoista puolimetrisistä pilleistä tai 3000:sta  nippusiteestä? Riia Leisti tuo HETKINEN -näyttelyyn uusia taidevalaisimia ja -teoksia vuoden 2013 ajalta. Teosten materiaaleina ovat tutut massatuotteet: pillit, nippusiteet ja kertakäyttökäsineet, uutena materiaalina mukana on pakkausnaru. Leisti rikkoo perinteisiä ajatusmalleja: toisiinsa liitetyistä arkipäiväisistä massaesineistä ja niiden kudelmista syntyy jotain aivan uutta ja ainutlaatuista. Kertakäyttöisestä syntyy pysyvää.

Aiemmin Leistin teoksia on ollut esillä yksityis- ja yhteisnäyttelyissä, sisä- ja ulkotiloissa, Suomessa ja ulkomailla. Niitä on ostettu yksityisiin koteihin ja julkisiin tiloihin. Leistin teokset, nippusidevalaisimet ja -teokset tulivat suuren yleisön tietoisuuteen Valkeakosken Asuntomessuilla v. 2009. Ensimmäinen kansainvälinen yksityisnäyttely on tavoitteena vuosien 2014-2015 aikana.

 

HETKINEN
kuvataiteilija Outi Aho ja muotoilija Riia Leisti
Galleria Koppelo 2.9.-28.9.2013
avoinna: ma-pe 12-17.30, la 12-15
Hämeenpuisto 25, 33210 Tampere  
puh. 040 565 0017

 

HETKINEN (c) Outi Aho ja Riia Leisti

 

OMAKUVA:TOISENKUVA 30.1. - 24.2.2013, galleria Kapriisi, Tampere

Näyttelyyn osallistuvat Outi Aho, Saara Forsell, Teija Hakala, Anja Härkönen, Heli Innala, Urpu-Elina Korhonen, Miina Laine, Tiina Kaisa Leppänen, Julia Prusi, Paula Puikkonen, Ilona Raipala, Ilona Rytkönen, Marje Viitala ja Soile Väätäinen.

omakuva:toisen kuva -näyttely koostui henkilökuvista. Jokainen taiteilija on tehnyt sekä muotokuvan toisesta näyttelyn taiteilijasta että omakuvan. Tekijöitä kiinnostaa, miten eri tavalla näemme ja koemme toisemme ja itsemme. Näyttelyn ripustuksessa rinnastuvat samasta henkilöstä tehdyt omakuvat ja toisen tekemät kuvat. Kaikki näyttelyn teokset syntyivät kevään 2013 aikana.

Osallistujat kokoontuivat myös säännöllisesti yhteen saamaan innoitusta toisiaan piirtämällä. Näissä yhteisissä croquis-illoissa kukin taiteilija oli vuoroin mallina toisille. Jokainen toteutti teoksensa itse valitsemallaan tekniikalla ja haluamaansa kokoon. Näyttelyssä on esillä ainakin piirustuksia, maalauksia, valokuvia, litografiaa ja ei-esittäviä lokerikkokollaaseja. Joku voi kuvata henkilön väreinä, kuvioina tai tämän lempiesineinä, kun taas toinen pyrkii näköisyyteen kolmannen hakiessa ekspressiivisesti henkilön syvintä olemusta.

 

oumakuva-toisenkuva 2013 (c) Julia Prusi

 

 

 

PIIRTÄMISEN FILOSOFIAA 30.1. - 24.2.2013, galleria Kapriisi, Tampere

Ympyrää ympyrän viereen, viivaa viivan viereen. Mekaanisen toiston myötä mieli vapautuu ja keskittyy vain kynän liikkeeseen, unohtaa ympäristön eikä pyri täydellisyyteen. Käsi jatkaa työtänsä, viiva ryhtyy elämään omaa elämäänsä. Suora viiva kääntyy, taipuu tiedostamattomasti omille reitilleen. Pikkuhiljaa viivojen joukosta syntyy kokonaisuus, jota silmä ja mieli edelleen järjestävät ja luokittelevat itselleen tuttuihin olomuotoihin. Tiedostamaton mieli etsii tasapainoa, kaaokseen järjestystä ja rytmiä, paikalleen pysähtyneeseen työhön liikettä ja elämää. Nämä valinnat näkyvät muotojen kohtaamisina, sulautumisina ja rajautumisina. Piirtämiseni filosofiaa määrittelevät käsitteet sattuma, epätäydellisyys ja arjen estetiikka. Piirtämiseni on hyväksymistä. Sen myöntämistä, että kaikki muuntuu tilassa ja ajassa. Se on irtautumista opituista asenteista ja vaatimuksista, jotka tukeutuvat tiettyyn tulkintaan täydellisyydestä. Teosten sisältö on henkilökohtaisessa kokemuksessa, kaiken muuttuvuudessa ja suhteellisuudessa.

 

HAALISTUNEET TOIVEET 19.10. - 8.11.2012

Ilona Rytkönen & Outi Aho

Galleria Ronga (Rongankatu 1 C 9, Tampere)
Kahden taiteilijan yksityisnäyttelyt yhteisellä teemalla.

herkkuhetki2012(c) Outi Aho

Herkkuhetki, pastelli ja lyijykynä 2012

 

MIKÄ MIES, Galleria Kivipankki 11.2. – 4.3.2012

Maalauksia, piirustuksia, installaatioita

Outi Aho ja Ilona Rytkönen Galleria Kivipankki 11.2. – 4.3.2012 Seppolantie 7, Jämsä

Alla kuva teoksestani Handyman 77

Handyman77 (c) Outi Aho

 

 

TAMPEREEN TAIDEMESSUT, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 30.9.–2.10.2011

Osallistun Tampereen taidemessuille (www.tampereentaidemessut.fi) Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry:n yhteisosastolla (DT120).

Esillä on maalauksia sarjastani Luomiskertomuksia. Tervetuloa tutustumaan!!

 

Ilmatar123 (c) Outi Aho

 

VIMMA Modus 10v. -Pirkanmaa muotoilee IV TR1 Taidehalli 6.8.–11.9.2011

TIEDOTE 25.7.2011

VIMMA – Modus ry 10v. -näyttely jatkaa Pirkanmaa muotoilee -näyttelyiden sarjaa ja esittelee muotoilun ja taidekäsityön huippuja Pirkanmaalta. Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry juhlistaa näyttelyssään kymmenvuotista työtään korkealaatuisen muotoilun sekä taidekäsityön käytön ja arvostuksen lisäämiseksi.


Vimmainen intohimo on teemana näyttelyssä, jossa esitellään muotoilun monia osa-alueita, taidekäsityötä ja teollista muotoilua. Näyttely muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: Modus ry:n jäsenistön teoksista, yhdistyksen kymmenen ensimmäisen toimintavuoden esittelystä kuvin ja tekstein sekä mukaan kutsutuista yrityksistä. Esillä on muun muassa Skaala Ikkunat ja Ovet ja SCA PACKAGING FINLAND Oy:n muotoilua.


Modus on monikasvoinen ja monialainen yhdistys, juuri sellainen kuin jäsenensä, joita on yli kuusikymmentä eri persoonaa. Moduksen jäseniä yhdistää arvot: arts and crafts –henki, korkea laatu, eettisyys, ekologisuus, lähellä tekeminen, oman työn arvostus sekä hitaus/slow -ajattelu.


Näyttelyarkkitehti, keraamikko Merja Haapala sanoo: ”Älykkäinä persoonina ja alansa ammattilaisina moduslaiset tietävät, että intohimoa ja vimmaa ei ilmaista vain punaisella värillä ja tulisella tangolla. Voimakas tunteen leimahdus aikaansaadaan niin tekijälle kuin kokijalle myös herkän hiljaisella kuiskauksella, rauhallisella valssilla, muodon ja liikkeen dynaamisuudella.”

Näyttelyssä on esilä teokseni LAINEHILLE, joka kuvaa hetkeä jolloin Ilmatar, ilman impi "Laskeusi lainehille, Meren selvälle selälle, Ulapalle aukealle.Tuli suuri tuulenpuuska, Iästä vihainen ilma, Meren kuohille kohotti. Lainehille laikahutti."(Kalevala, 1 runo,124-130). Teokseni valmistusta on tukenut Pirkanmaan taidetoimikunta.

 

LAINEHILLE (c) Outi Aho

 

11.6.2011 FABRICATION 2 FORSSA 11.6.-4.9.2011 Tekstiilimuseo Tyyki, Forssa

TIEDOTE

Viime syksynä Tampereella nähty Finlayson-juhlanäyttely saapuu Forssaan!

Tekijät työstivät Finlaysonin valmistamista eri aikakausien kuoseista teoksia, vaatteita ja sisustuksen elementtejä. Tutut retrokankaat sekä uudemmat kuosit nähdään veistoksina, installaatioissa ja asuissa - teokset tuovat esiin kankaan rajattomat mahdollisuudet materiaalina ja muotoina. Esillä on mm. kenkäsuunnittelija Terhi Pölkin Finlaysonin kuoseista suunnittelemia kenkiä, Fashion Designer Maria Jokelan Kuutamo-kuosinen ”kimono” sekä kuvataiteilija Outi Ahon kahdellakymmenellä patjalla varustettu sänky, joka on tuttu H. C. Andersenin sadusta Prinsessa ja herne.

Näyttely on kunnianosoitus suomalaiselle suunnittelulle ja se tuo esiin tämän päivän osaajia, jotka luovat uusia innovaatioita kuoseja kunnioittaen. Tekijät: tekstiili- ja vaatesuunnittelijat Anni Arela & Maija Arela, Maria Jokela, Taina Laaksonen, Tiia Vanhatapio, kenkäsuunnittelija Terhi Pölkki, kuvataiteilijat Outi Aho, Sunna Kangas, Milla Laitinen, Oona Tikkaoja, Liisa Urrila & Anna Mattelmäki. Forssalaisena vahvistuksena näyttelyssä nähdään Teija Laurosen uusi kierrätyskorusarja: metallilankoihin kätkeytyy forssalaisia kankaita.

Tekstiilimuseo Tyyki, Uittotie 2, Forssa
Avoinna kesällä ti 12-16, ke-to 12-18, pe-su 12-16
Tel. 03-4141 840
www.forssanmuseo.fi

FABRICATION 2 Forssa

 

 

16.5.2011 Jyväskylän yliopiston hiljentymishuoneeseen suunnittelemani tekstiilitaideteos RAUTAA TAKOMASSA on nyt julkaistu/
My artwork RAUTAA TAKOMASSA has been made public at University of Jyväskylä

Lisätietoa teoksesta sivuilla RAUTAA TAKOMASSA

RAUTAA TAKOMASSA (c) Outi Aho

30.3.2011 Uusia töitä esillä kotisivuillani / new works presented on my home pages

Olen päivittänyt teoskuviani Galleria-sivuilla. Näitä teoksia on nähtävillä yksityisnäyttelyssäni Galleria KapriisissaTampereella 23.3. -10.4.2011.

I have updated my Gallery page. It now contains better pictures of my new works (oil paintings and drawings). These works will be shown at my solo exhibition at Gallery Kapriisi 23.3-10.4.2001

kaannekohtia123 (c) Outi Aho 2011

 

3.3.2011 Uusia töitä esillä kotisivuillani / new works presented on my home pages

Galleriassa on esillä uusia töitäni, jotka ovat piirroksia ja öljymaalauksia akryylilevylle.
Osa teoksisita tulee esille yksityisnäyttelyyni Galleria Kapriisiin 23.3. -10.4.2011.

Gallery page contains now my new works (oil paintings and drawings).
Some of these works will be presented in my solo exhibition at Gallery Kapriisi 23.3-10.4.2001

maailman luonti. (c)Outi Aho

 

5.1.2011 Pirkanmaan taidetoimikunta myönsi kohdeapurahan uuden teokseni materiaali- ja näyttelykuluihin

Pirkanmaan taidetoimikunta myönsi kohdeapurahan uuden teokseni materiaali- ja näyttelykuluihin. Tämä teos tulee esille Pirkanmaa muotoilee IV / Modus 10v. juhlanäyttelyyn, 6.8.-11.9.2011.

1.11.2010 EIVÄTHÄN ROBOTIT ITKE? - teos on esillä Galleria Nottbeckissä Tampereella 30.10. - 5.12.2010
My art piece: ROBOTS DO NOT CRY? is currently presented at Gallery Nottbeck, Tampere 30.10. - 5.12.201

TAITEILIJAT 2010 - näyttelyyn jätettiin 690 hakemusta 1841:lla teoksella. Mukaan valittiin 73 taiteilijaa, joilta tulee esille 93 teosta. Näyttely, joka on samalla Suomen Taiteilijain 115. näyttely, järjestetään Tampereella TR1 Taidehallissa ja Galleria Nottbeckissa 30.10.-5.12. ja Taidekeskus Mältinrannassa 30.10.-23.11.2010 välisenä aikana.

 

25.8.2010 Uusin teoksen on nyt esillä TR1 Taidehallissa Tampereella 22.8. - 26.9.2010
My newest work is now presented at TR1 Taidehalli (Tampere Art Museum, Finland) 22.8. - 26.9.2010

Teoksen OIKEA PRINSESSA on nyt esillä TR1 Taidehallissa Tampereella 22.8. - 26.9.2010.

My newest work THE REAL PRINCESS is now in exhibition at TR1 Taidehalli (Tampere Art Museum, Finland) during 22.8. - 26.9.2010.

prinsessasänky / princess bed @ Outi Aho princess bed @ Outi Aho

 

22.6.2010 Uusia teoskuvia Galleria-sivuilla
New pictures added to Gallery

Työt jatkuvat ja kiirettä pitää. Kesälomaa ei ehdi viettämään. Uusi näyttely uuden teoksen kera on jo elokuun lopussa. Myös EIVÄTHÄN ROBOTIT ITKE?- teos laajenee kahdella pallolla. Lisäksi työhuoneella odottaa iso pino maalauspohjia. Tulevista tapahtumista onkin nyt uudet sivut EVENTS.

I have also added a new page EVENTS that informas about exhibitions and other happening which I am participating. The summer will be very busy, because the next exhibition whith totally new work will be opened already in August 2010.

31.5.2010 Mindtrek 2010

Tulen kertomaan työstäni EIVÄTHÄN ROBOTIT ITKE? Mindtrek 2010 - konferensissa 8.10.2010.

I will give a talk about my work ROBOTS DO NOT CRY? at conference MINDTREK 2010 at 8th October 2010.

16.5.2010 Kotisivut päivitetty/ Homepages updated

Kotisivuni ovat nyt päivitetyt. Teoksellani "Eiväthän Robotit itke?" on nyt omat www-sivut. Sieltä löytyvät myös robotin rakennusohjeet ja tekemäni Arduino- koodi. Voit vapaasti rakentaa samanlaisen robotin, kunhan se ei tule kaupalliseen käyttöön.

My homepages are now updated. My work: "Robots do not cry? has now its own www-pages. Those pages include also instructions how to build a robot platform ( + arduino code for it) I have described below. You can use the instruction for yopur own project if it is not for commercial use.

18.3.2010 "Eiväthän Robotit itke?" -teos on nyt valmis/"Robot do not cry?" art piece is now ready

Taideteoksen: "Eiväthän Robotit itke?" on nyt valmis. Se koostuu tekstiilipintaisista robottipalloista, jotka ilmaisevat tunteita itkulaulua esittämällä. Itkijöitä ja robottipalloja on tällähetkellä kolme, mutta pallojen määrä tulee kasvamaan itkijöiden määrän kasvessa. Teen teokselle omat www-sivut lähiaikoina. Nillä sivuilla kerron teoksestani ja sen taustoista enemmän.

My art piece: "Robots do not cry? is now ready. It consist of three robot balls that are covered by woolknit. These robotballs present crying songs that describes different feelings from joy, frustration, and sorrow. The crying songs have been traditionally presented at funerals, weddings, and other social situations. I will soon make separate www-pages to give more information about my productions.

20.12.2009 Ensimmäinen versio valmis/ First prototype ready

Tässä on kuva ensimmäisestä versiosta kokoonkasattuna. Robotissa on kolme kahteensuuntaan pyörivää pyörää. Alakerroksessa sijaitsee moottoreiden ohjaus (Arduino Duemilanova + ADAFruits moottorinohjauspiiri), akut ja patterit. Yläkerroksessa on Arduino Mega+Xbee + MP3 trigger + kaiuttimet. Vaihdoin MP3 soittimen VMusic2 modulista MP3 Trigger - moduliin, sillä jälkimmäinen hakee tiedostot SD muistikortilta eikä USB muistitikulta kuten VMusic2. Näin säästin tilaa. Tämä komeus tulee vielä tekstiilipintaisen pallon sisälle. Sen jälkeen hän on valmis esiintymään.

Robot prototype @Outi Aho

Here is the first prototype of my robot. There are three bi-directional wheels. At downstairs, there are Arduino Duemilanoa + Adafruits motorshield and all batteries. Upper part accommodates Arduino Mega+Xbee + MP3 trigger + speakers. I changed MP3 player from VMusic2 module to MP3 Trigger, because the latter one uses SD memory card instead of USB memory sticks. That way I could spare invaluable space. This beauty is going inside a textile covered ball. After that he is ready to perfom to the audience.

19.11.2009 Eiväthän robotit itke? -teoksen integrointi ja testaus/ Intergration and testing of my robots?

Nyt on jäljellä työn kasaaminen ja testailu. Aikaavieväksi on osoittautunut kaikenlaisen pikkuesineiden (ruuvien, muttereiden, kiinnikkeiden) hankkiminen. Akut ovat yllättävän kalliita ja niiden lataukseen menee aikaa enemmän kuin luulinkaan. Se aiheuttaa jotain muutoksia suunnitelmiin.

Now I am finally ready to integrate all pieces together. Finding small enough screws and bolts has been quite an effort. Also batteries are more expensive than I thought. Also re-loading of batteries takes more time that I anticipated. Therefore I might need to change my original concept a bit.

7.10.2009 Arduino+PIR +Xbee+Vmusic player

Please note that I have now moving most of the old content to my new blog: FROM TECHNOLOGY TO ART. The transfer is ongoing, so please check both location if you are missing some information.

The blog FROM TECHNOLOGY TO ART is only in English and will contain all my notes and comments related to the electrical gadgets I have used or tried to use. I hope that this change will make it easier to read both this page and the blog. This change will also allow you to comment my writings easily.

4.8.2009 Arduino+Xbee+Vmusic player

Please note that I have now moved most of the old content to my new blog: FROM TECHNOLOGY TO ART. The transfer is ongoing, so please check both location if you are missing some information.

The blog FROM TECHNOLOGY TO ART is only in English and will contain all my notes and comments related to the electrical gadgets I have used or tried to use. I hope that this change will make it easier to read both this page and the blog. This change will also allow you to comment my writings easily.

14.7.2009 lämpöäjohtavien lankojen testausta
Testing heating wires for thermochromic colours

Tänään testailin erilaisten lämpöä johtavien lankojen ominaisuuksia. Alla olevassa kuvassa, kaikki värit vaihtavat väriä lämmön vaikutuksesta. Värit ovat matrisissa. Esimerkiksiruskea on saatu sekoittamalla oranssia ja turkoosia.

Testing heating wires for thermochromic colours @Outi Aho

 

3.6.2009: Playing music with arduino + Vmusic2 - some hints

Please note that I have now moved most of the old content to my new blog:: FROM TECHNOLOGY TO ART. The transfer is ongoing, so please check both location if you are missing some information.

The blog FROM TECHNOLOGY TO ART is only in English and will contain all my notes and comments related to the electrical gadgets I have used or tried to use. I hope that this change will make it easier to read both this page and the blog. This change will also allow you to comment my writings easily.

23.5.2009: : Playing music with arduino + Vmusic2

Please note that I have now moved most of the old content to my new blog:FROM TECHNOLOGY TO ART. The transfer is ongoing, so please check both location if you are missing some information.

The blog FROM TECHNOLOGY TO ART is only in English and will contain all my notes and comments related to the electrical gadgets I have used or tried to use. I hope that this change will make it easier to read both this page and the blog. This change will also allow you to comment my writings easily.

29.4.2009 Steering motors with arduino

Aikani menee opinnäytetyöni parissa. Sitä varten olen opetellut ohjelmoimaan arduino mikroprosessoria. Olen nyt saanut sen ohjaamaan kolmea DC-moottoria, niin että voin hallita moottoreiden nopeuksia ja pyörimissuuntaa.

My time is now almost totally spent for making my final thesis University of Art and Design Helsinki. I have now learned to program arduino microprocessor. I have managed to steer three DC motors so that I can control speed and direction for each motor individually.